Essays about: "Economics"

Showing result 1 - 5 of 5698 essays containing the word Economics.

 1. 1. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kajsa Hillberg; [2020]
  Keywords : kantzoner; fosfor; avrinning; pollinerare;

  Abstract : Användningen av skyddszoner är en gammal metod för att förhindra att föroreningar och näringsämnen når vattendrag, sjöar och hav från jordbruksmark. Men dagens effektiviserade jordbruk innebär fler påfrestningar på miljö och klimat. Markanvändningen ska räcka till att både producera mat och uppnå flera ekosystemtjänster. READ MORE

 2. 2. South Africa – an emerging power? : A qualitative text analysis of South Africa’s role in the international system

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Author : Linnea Nilsson; [2020]
  Keywords : South Africa; dimensions of power; great powers; emerging powers; middle powers; small powers;

  Abstract : Despite a comprehensive research of South Africa’s power status, the available literature does not provide a satisfactory explanation of whether South Africa is an emerging power or not. Countries in the Global South with a vigorous economic growth are often offhandedly assigned an emerging power status. READ MORE

 3. 3. Throwing the die in Georgia: Does swearing an oath make students report honest answers?

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : David Schönfelder; [2019-10-22]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE

 4. 4. Is education a determinant of women’s decision-making power within the household? A case study of an educational reform in Kenya

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Ida Villemo Karnström; [2019-10-21]
  Keywords : Kenya; Educational reform; Empowerment; Decision-making power;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE

 5. 5. Climate Change, Making Poor People Poorer? An assessment of climatic shocks on household income in Bangladesh.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Daniel Smith; Dariush Shafiee; [2019-10-21]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE