Essays about: "Economics"

Showing result 1 - 5 of 6632 essays containing the word Economics.

 1. 1. Dystopian Narratives:Testing Qualitative Story Completion Method with Theory from Degrowth

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Author : Michelle Appelros; [2022]
  Keywords : Story Completion; Method; Degrowth; Climate crisis; Decolonization of the Imaginary; Social Sciences;

  Abstract : In the global north, we seem well informed of the pending climate crisis, but despite criticism of un-sustainability, it seems as if we lack alternatives to eco-modernist solutions. Although not unproblematic, degrowth and other alternatives do exist, but are somehow non-existing in the public debate. READ MORE

 2. 2. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 3. 3. The venture capital advantage in technology firms: An IPO analysis

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Saiteja Sriramagiri; Xuan Zhou; [2021-09-23]
  Keywords : venture capital “VC” ; ; reputation; initial public offering “IPO” ; asymmetric information; technology;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE

 4. 4. Victim Blaming and the Swedish Consent Law - A Swedish vignette experiment investigating the effectiveness of the Law of Consent on normative attitudes towards victim blaming

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Kristen Jed Rosario; Stina Öman; [2021-09-13]
  Keywords : norms; law; economics; economics; economics; consent; victim blame; rape; beliefs; attitudes; behavior; vignette; expressive effect;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE

 5. 5. Market Power in the Food Industry: The Swedish Egg Supply Chain

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Virginia Ostrowski; Alexandra Öhrn; [2021-08-24]
  Keywords : Market power; competition; food industry; markups; productivity;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE