Essays about: "Ecotourism"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the word Ecotourism.

 1. 1. The challenges of the ecotourism concept in Manaus - A contrasted on site perspective

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Pavel Strandh; Sebastian Carling; [2019]
  Keywords : ecotourism; implementation barriers; Manaus; Cuzco; stakeholder theory;

  Abstract : The purpose of this thesis is to identify and describe what implementation barriers companies face when implementing the ecotourism concept in Manaus, Brazil. To accomplish this, we have traveled to Manaus, in the heart of the Amazon rainforest, and conducted one quantitative and one qualitative study. READ MORE

 2. 2. Political tourism? : A critical social analysis on ecotourism and the indigenous struggle in the Ecuadorian Amazons

  University essay from Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Author : Miriam Bette; [2019]
  Keywords : Indigenous; Ecotourism; Postcolonial debate; Ecuador; Amazons; Social structures; Cultural survival; Sustainable development;

  Abstract : Enabled by a Minor Field Study scholarship from SIDA, this thesis examines indigenous involvement in ecotourism in the Ecuadorian Amazons. Indigenous people are the most marginalized social group world-wide, and coincidingly often live in resource rich pristine land. READ MORE

 3. 3. Antropogena hot mot bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) i östra Afrika och bevarandearbetet i området

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Lejon Flodin; [2018]
  Keywords : bergsgorilla; antropogena hot; bevarandearbete;

  Abstract : Den kritiskt utrotningshotade bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) förekommer endast i två isolerade populationer i fyra nationalparker i Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo. Antalet uppskattas idag vara 880 individer. READ MORE

 4. 4. ”Investera i ekoturismen istället” : om försörjning och fattigdom i en kambodjansk fiskeby

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Leonie Prevel; [2018]
  Keywords : Kambodja; Kampong Phlouk; jämlikhet; fattigdom; fiskeby; fiske;

  Abstract : FN:s första hållbarhetsmål är att avskaffa all form av fattigdom, överallt. Invånarna i fiskebyar i Kambodja lever ofta i fattigdom och deras liv påverkas av åtskilliga faktorer. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur byborna i en fiskeby försörjer sig och vilka utmaningar som finns mot att ta sig ur fattigdomen. READ MORE

 5. 5. Promoting Sustainability through the Integration of Citizen Science and Ecotourism

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Author : Jos Sienknecht; Daniel Villafranca; Jennifer Martel; Sarah Lamb; [2018]
  Keywords : Ecotourism; Citizen Science; Sustainability; Strategic Sustainable Development; Toolkit; Guidelines;

  Abstract : This study aims to draw attention to a new concept within the tourism industry that integrates citizen science into an ecotourism product. The merge of citizen science and ecotourism shows potential to play a role in strategic sustainable development and to give ecotourism providers a competitive advantage in the market. READ MORE