Essays about: "Electrical cabinets"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Electrical cabinets.

 1. 1. Identification and characterization of design fires to be used in performance-based fire design of CERN facilities

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Author : Darko Perovic; [2018]
  Keywords : Fire; Design fire; Vehicle fires; DMS 500; fast particulate analyser; Cone Calorimeter; Smoke characterization; Particle size distribution; Shell Diala; Midel; Cables; cable fires; Electrical cabinets; Electrical racks; CERN; Technology and Engineering;

  Abstract : CERN operates the most complex particle accelerator facility built until today. As such, it consists of thousands of custom-made components spread both in upper ground facilities and in underground tunnels and caverns. READ MORE

 2. 2. Technical Feasibility Study of an IGBT-based Excitation System

  University essay from Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Author : Johan Frisk; [2017]
  Keywords : Cabinet design; inverter cabinet; IGBT; excitation system; EMC; electrical connection; Skåpdesign; IGBT; magnetiseringssystem; EMC; elektrisk anslutning;

  Abstract : This thesis aims to design a cabinet to house some of the required hardware to realize a 1000 A IGBT inverter controlled static excitation system. In the thesis practical design considerations are identified and solved. The suggested excitation system requires a cabinet to house the inverters. READ MORE

 3. 3. Det offentliga rummet som kanvas för gatukonst

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mina Alsawadi; [2016]
  Keywords : offentliga rum; gatukonst; norm; street art; Uppsalas gatukonst;

  Abstract : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka former av gatukonst som förekommer i en stadsmiljö, och hur de påverkar upplevelsen av det offentliga rummet. Undersökningen genomfördes med inventering och analys av gatukonstverk på fyra platser i Uppsala; Flogsta, Stadsträdgården, Vaksala torg samt en del av Sankt Johannesgatan. READ MORE

 4. 4. Comparative study of risk analysis methods from a fire safety perspective - Case study of new underground facilities at CERN

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Author : Frida Olin; Erik Isaksson; [2016]
  Keywords : Risk analysis methods; design fires; event tree analysis; preliminary hazard analysis; What-if; ROGA; Gretener method; NFPA 101; comparative analysis; CERN; technical risk analysis methods; case study; LHC; HL-LHC; complex methods; simplified methods; Technology and Engineering;

  Abstract : This report has investigated which type of risk analysis methods that can be used in an early design phase in a unique facility from a time and quality perspective. Two planned underground facilities for the HL-LHC at CERN have been used as a case study. READ MORE

 5. 5. Update production calculations and verify the electrical components in control cabinets to air dehumidifiers

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Author : Johan Brorson; Jessica Gatenberg; [2011]
  Keywords : ;

  Abstract : Rapporten beskriver respondenternas examensarbete, hos företaget Elektromontage AB i Söderköping, som bestått i att uppdatera EL-CAD-ritningar och produktkalkyler för styrskåpstillverkningen avsedd för kunden Seibu Giken DST AB. Målet har varit att genom byte av tillverkare för ingående komponenter där det varit möjligt få ned tillverkningskostnaderna för skåpen samt tillse att elritningarna följer de nya standarderna och att kalkylernas struktur förenklas och standardiseras samt att priser uppdateras. READ MORE