Essays about: "Eleonor Källeskog"

Found 1 essay containing the words Eleonor Källeskog.

  1. 1. Reading Recovery - A Second Chance to Learn : An Early Intervention Program to Reduce Reading and Writing Difficulties in New Zealand

    University essay from Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Author : Eleonor Källeskog; [2005]
    Keywords : Reading Recovery; Reading- and writing difficulties; Early intervention; Literacy; New Zealand; Reading Recovery; Läs- och skrivsvårigheter; Läskunnighet; Specialpedagogik; Nya Zeeland;

    Abstract : Reading Recovery är ett vida spritt, individcentrerat men reproducerbart program för de svagaste eleverna efter sitt första skolår. Reading Recovery har sitt ursprung på Nya Zeeland, där professor Marie Clay med kollegor med början under 1970-talet bedrev omfattande läsforskning. READ MORE