Essays about: "Elin Edman"

Found 1 essay containing the words Elin Edman.

  1. 1. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

    University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Author : Elin Edman; [2019]
    Keywords : bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

    Abstract : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. READ MORE