Essays about: "Elin Hermansson"

Found 4 essays containing the words Elin Hermansson.

 1. 1. "And Here We Go"

  University essay from Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Author : Elin Hermansson; [2018]
  Keywords : parallellklippning; klippning; film; spänning; The Dark Knight; dramatisk betoning; rytm;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om och isfall hur parallellklippning bidrar till att skapa spänning i filmen The Dark Knight (2008). Tre scener som visar på tre olika stadier av spänning har analyserats för att se vilken påverkan parallellklippningen har för att skapa spänning samt hur dessa parallella handlingar binds ihop och om det finns någon primär handling. READ MORE

 2. 2. Föreningslivets funktion i bygden : en studie av livsstilsföreningars roll som gemensamhetsskapare

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Hermansson; [2015]
  Keywords : ideell förening; föreningsliv; livsstilsförening; socialt kapital; tillit; lokal;

  Abstract : Ideella föreningar är ofta en viktig del av en individs vardag, en möjlighet att finna en meningsfull fritid och möta andra med liknande intressen. I möten med andra människor har vi möjlighet att öka det sociala kapitalet, tilliten vi har till varandra och lära oss nya saker. READ MORE

 3. 3. A Posthumanist Aesthetics of Physicality in Music : An Understanding of the Mind-Body Problem with Music by Marie Samuelsson

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för musik- och teatervetenskap

  Author : Elin Hermansson; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Gräsö - en skärgård i uppror : känslor inför ett marint naturreservat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Hermansson; [2012]
  Keywords : Marint naturreservat; Upplands skärgård; Gräsö; Roslagen; Tillit; Oro;

  Abstract : Gräsö är en ö utanför Upplandskusten i norra Roslagen. Här har länsstyrelsen i Uppsalalän fattat beslut om att göra ett marint naturreservat utanför öns östkust, för att bland annat bevara de grunda havsvikarna. Detta väcker starka känslor och upplevelser hos de fastboende på ön. READ MORE