Essays about: "Elin Johnson"

Found 3 essays containing the words Elin Johnson.

 1. 1. Växtföljdsstrategier för småskalig grönsaksodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Johnson; Josefine Lundgren; [2021]
  Keywords : gröngödsling; stallgödsel; organiska gödselmedel; kväveläckage; ekologisk odling; direktförsäljning; green manure; animal manure; organic fertilizers; nitrogen leaching; organic farming;

  Abstract : Det övergripande målet med denna studie var att undersöka vilka utmaningar som den småskaliga ekologiska grönsaksodlaren ställs inför och hur en näringseffektiv växtföljd kan planeras med hjälp av organiska gödselmedel. I denna litteraturstudie sammanställde vi forskning som undersökt hur tillämpningen av en varierad växtföljd kan användas som en långsiktig odlingsstrategi i syfte att uppnå en effektiv näringshushållning, hindra uppförökning av skadegörare, minska ogrästrycket och bibehålla markens bördighet i ekologisk grönsaksodling. READ MORE

 2. 2. Colonised fields and private gardens : the changing role of farming in rural Eastern Cape, South Africa

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Johnson; [2020]
  Keywords : smallholders; lifeworld; system; colonisation; agriculture; livelihood;

  Abstract : Smallholder farmers are defined as key actors in the implementation of Agenda 2030, based on their importance for food security and poverty reduction, particularly in Sub-Saharan Africa. This is also true for South Africa, where smallholder farming has attracted considerable policy attention in an attempt to break the trend of rural poverty and the legacy of the apartheid era. READ MORE

 3. 3. Kultur och landsbygd : civilsamhällets roll för ett lokalt kulturliv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Johnson; [2018]
  Keywords : civilsamhälle; kultur; social tillit; kommun; samverkan; mellanhänder;

  Abstract : Hur skapas kultur i en liten landsbygdskommun, och vilken roll har civilsamhället för det lokala kulturlivet? Det är frågorna som behandlas i denna kandidatuppsats i ämnet landsbygdsutveckling. För att söka förståelse för dessa frågor har en kvalitativ intervjustudie gjorts med aktörer och personer som på olika sätt är involverande i det lokala kulturlivet i Bräcke kommun i östra Jämtland. READ MORE