Essays about: "Elin Jonasson"

Found 2 essays containing the words Elin Jonasson.

 1. 1. Unprofessionalism in the audit profession

  University essay from Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Author : Anna Blomquist; Elin Jonasson; [2020]
  Keywords : audit profession; unprofessionalism; professionalism; the SIA; disciplinary cases;

  Abstract : Background and problem: The audit profession have developed through the history as the auditor’s associations has becoming rule-making bodies. Auditors has become an even more important function, which leads to greater responsibility and more obligations. READ MORE

 2. 2. Några djurproducenters strategier och handlingar i samband med klimatförändringarna

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Jonasson; [2020]
  Keywords : klimatförändringar; lantbrukare; djurproducenter; torka; foderbrist; värmestress;

  Abstract : Studiens syfte har varit att undersöka hur några djurproducenter resonerar och agerar både på kort och lång sikt angående ett förändrat klimat, och ta reda vilka åtgärder man har vidtagit eller kommer att vidta. Vidare få höra deras egna tankar kring vad de tror kommer att bli deras utmaningar i ett framtida klimat och om de upplever att klimatet har förändrats över tid där de odlar. READ MORE