Essays about: "Elin Kvennefeldt"

Found 2 essays containing the words Elin Kvennefeldt.

 1. 1. Kommunikation av klimatfördelar med flervåningshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Elin Kvennefeldt; [2018]
  Keywords : boendepreferenser; kommunikationskanaler; konsument; köpbeteende; träbyggnation; communication channels; consumer; housing preferences; purchasing behavior; wood construction;

  Abstract : Jordens befolkning står inför nya utmaningar; klimatförändringar som får stora konsekvenser för både människor och djur, samt en befolkningsökning. I Sverige har befolkningen ökat de senaste åren, och då också behovet av bostäder. Sveriges kommuner beräknar att det kommer påbörjas 91 000 nybyggnader av bostäder under 2018. READ MORE

 2. 2. Riskbeteende hos skogsägare : en studie om faktorer som påverkar skogsägares beslut att försäkra sin skog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Elin Kvennefeldt; Linnea Lindström; [2016]
  Keywords : attityd; beteende; brand; finansiell trygghet; storm;

  Abstract : Skogsägarens riskbeteende har betydelse för hur denne väljer att förvalta sin skog. Risken att drabbas av storm eller brand kan innebära stor ekonomisk förlust. Ett sätt att skydda sig ekonomiskt är att försäkra sin skog. READ MORE