Essays about: "Elin Lundgren"

Found 5 essays containing the words Elin Lundgren.

 1. 1. Evaluating resilience in the governing process of the food strategy for StockholmCounty : Resilience from theory to practice in a qualitativestudy

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Elin Lundgren; [2019]
  Keywords : Resilience; governance; food strategy; Stockholm County;

  Abstract : To meet global challenges in food provision and to counteract environmental issues derivingfrom the food system, improved governance is necessary. Resilience is presented as a tool formanaging ecosystem services and for understanding what is required to achieve food security. READ MORE

 2. 2. Förekomst av mag- och tarmstörningar efter valpning hos tik : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Lundgren; [2018]
  Keywords : tik; valpning; dräktighet; diarré; kräkning;

  Abstract : Förlossningssvårigheter (dystoki) drabbar årligen ett stort antal tikar i Sverige, och majoriteten av dessa fall behandlas kirurgiskt med kejsarsnitt. Många tikar får ingen postoperativ smärtlindring efter kejsarsnitt, eftersom det saknas studier som undersökt säkerheten för valpar och digivande tikar för smärtlindrande preparat. READ MORE

 3. 3. Strandnära rekreation : konflikt och samverkansmöjligheter mellan allemansrätten och strandskyddslagen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Lundgren Alm; [2018]
  Keywords : strandskydd; allemansrätt; rekreation; natur; återhämtning; dispens; strand;

  Abstract : Detta kandidatexamensarbete har sin utgångspunkt i den strandnära rekreationen, samt hur Allemansrätten och Strandskyddslagen påverkar den. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet inom Landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. READ MORE

 4. 4. Bandet mellan människa och hund : hundens anpassning och den bakomliggande fysiologin

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Lundgren; [2015]
  Keywords : hund; ägare; fysiologi; oxytocin; kortisol; blodtryck; dog; owner; physiology; oxitocin; cortisol; bloodpressure;

  Abstract : Hundar har genom historien anpassat sig till ett liv med människan och har idag en viktig roll i vårt samhälle, både som arbetsredskap och sällskapsdjur. Ett starkt band har bildats mellan människa och hund, generellt sett starkare än med våra andra husdjur. READ MORE

 5. 5. Identifying the key motives to pursue equity crowdfunding and their implications on the outcome

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Elin Beijar; Johanna Lundgren; [2015]
  Keywords : Equity crowdfunding; Key motives; Financing; Ambassadors; Success factors;

  Abstract : In this study, we aim to identify the key motives for companies to pursue equity crowdfunding and analyse if there are any differences in motives of funded companies compared to non-funded companies. We further contrast potential implications of differences in motives on the outcome of an equity crowdfunding campaign. READ MORE