Essays about: "Elina Henriksson"

Found 1 essay containing the words Elina Henriksson.

  1. 1. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Elina Henriksson; Jennifer Lidén; [2019]
    Keywords : Tibial plateau levelling osteotomy; postoperativ sårinfektion; främre korsbandsruptur; hypotermi; anestesilängd; TPLO; hund; djuromvårdnad;

    Abstract : Ruptur av det främre korsbandet är den vanligaste ortopediska skadan hos hund (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) är en av de vanligaste operationsmetoderna för att åtgärda den här typen av skada (Stine, Odum & Mertens 2018). READ MORE