Essays about: "Elise Eriksson"

Found 2 essays containing the words Elise Eriksson.

 1. 1. Fler nyanser av grönt och blått : hur hållbar dagvattenhantering kan rymmas i Malmös täta stadsväv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elise Eriksson; Anna Lyth; [2015]
  Keywords : dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; extrema regn; översvämningsproblematik;

  Abstract : Den 31 augusti 2014 drabbades Malmö av ett kraftigt skyfall som orsaka de översvämningar på flera håll runt om i staden. Översvämningarna resulterade i skador på infrastruktur och bebyggelse men också i minskad framkomlighet i trafiken. READ MORE

 2. 2. Planeringsmetoder för barn i fysisk planering - en studie på nationell, regional och kommunal nivå

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Elise Eriksson; [2012]
  Keywords : fysisk planering; barn; barnperspektiv; metoder; verktyg; Göteborg;

  Abstract : Uppsatsens mål är att beskriva planeringsmetoder och arbetssätt för att planera för barn i Sverige idag. Planering för barn kan ha många olika betydelser. Historiskt sett har planering för barn inneburit att vuxna planerat efter vad de upplevt vara barns behov. READ MORE