Essays about: "Ellen Karlsson"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Ellen Karlsson.

 1. 1. Circular economy and accounting information: A study of the reporting of circular economy in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Madeleine Hjalber; Ellen Karlsson; [2019-06-11]
  Keywords : Circular economy; circular economy activities; accounting information; CONI method.;

  Abstract : Background and problem: Facing today's climate crisis, companies play a key role incontributing to a sustainable change. Alternative business models have gained importance, suchas circular economy, which refers to the concept of cyclical closed-loop systems. READ MORE

 2. 2. Critical success factors' impact on agility of humanitarian supply chains : A case study of the typhoon Haiyan in the Philippines 2013

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Author : Ellen Karlsson; Maria Eriksson; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Branding via Instagram : A research on an SME’s brand identity

  University essay from ; ;

  Author : Maria Eriksson; Emmy Andersson; Ellen Karlsson; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Student housing on water

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Author : Ellen Branegård Karlsson; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Vallmaskiners ekonomiska livslängd : underhållskostnadens inverkan på reinvesteringstidpunkten

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl Johnsson; Henrik Karlsson; Ellen Weidman; [2014]
  Keywords : Vallmaskiner; underhållskostnad; ekonomisk livslängd; läglighetseffekt;

  Abstract : Högre driftskostnader och lägre avräkningspris på mjölk har gjort att lönsamheten inom svensk mjölkproduktion har sjunkit. Genom grovfoder, exempelvis ensilage, får mjölkkorna den största delen av sitt dagliga näringsbehov. För att korna ska hålla en hög produktivitet måste grovfodret ha rätt kvalitet. READ MORE