Essays about: "Ellen Nordström"

Found 2 essays containing the words Ellen Nordström.

 1. 1. Naturvårdshänsyn på hyggen 1960- till 2010-tal : vad har hänt på 50 år?

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Ellen Nordström; [2017]
  Keywords : hygge; naturhänsyn; biodiversitet; trakthyggesbruk; naturvårdsträd; hänsynsytor; detaljhänsyn; landskapsanpassning; flygfoton; skogsvårdslagen; GIS;

  Abstract : Skogsägarna i Sverige har sedan 50-talet nästan uteslutet skött sina skogar via skötselmetoden trakthyggesbruk. Med det har hyggesupptagning (kalavverkning) varit den främsta avverkningsformen. Att hyggen kan skada den naturliga dynamiken i skogen har medfört att metoden sedan 70-talet fått mycket hård kritik. READ MORE

 2. 2. Enens betydelse för stora alvaret

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ellen Nordström; [2014]
  Keywords : Juniperus communis; södra Öland; kärlväxter; täckningsgrad; restaurering; ekosystem;

  Abstract : Det stora alvaret är en unik biotop, där många säregna arter existerar. Stora alvaret karakteriseras som ett mosaikartat landskap bestående av blottade kalkstensplattor, gräsdominerade ytor, och buskmark. Den vedart som dominerar på stora alvaret är juniperus communis Enen (här efter betecknad som JC). READ MORE