Essays about: "Ellinor Berg"

Found 2 essays containing the words Ellinor Berg.

 1. 1. Customer perceptions of equipment rental : services for a circular economy

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Ellinor Berg; [2020]
  Keywords : green products attributes; practices; renting vs buying; servicification; sharing-ecocnomy; social practice theory; use-oriented services; användarorienterade tjänster; delningsekonomi; gröna produktegenskaper; hyra vs köpa; tjänstefiering;

  Abstract : Sustainability, consumption, and management of finite resources has become a global topic of discussion. Circular economy [CE] is presented in FN´s global goals agenda 2030 as an alternative model of consumption and a solution to move away from unsustainable development. READ MORE

 2. 2. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Keywords : affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Abstract : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. READ MORE