Essays about: "Ellinor Bremsjö"

Found 1 essay containing the words Ellinor Bremsjö.

  1. 1. Omvårdnad vid huggormsbett på hund

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Ellinor Bremsjö; [2016]
    Keywords : ormbett; hund; omvårdnad;

    Abstract : I Sverige blir varje år drygt 2000 hundar bitna av huggorm (Vipera berus), den enda giftiga orm vi har i Sverige. Ormarna är som mest aktiva under våren och sommaren och därför sker de flesta ormbetten på hundar under den perioden. Det gäller att djursjukhusen och klinikerna i landet är väl förberedda på att ta emot ormbettsskador. READ MORE