Essays about: "Ellinor Svensson"

Found 4 essays containing the words Ellinor Svensson.

 1. 1. Det gröna andrummet i staden : små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellinor Svensson; Linnéa Thorstensson; [2023]
  Keywords : psykisk välbefinnande; restorativ; vardagsgrönska; stress; återhämtning; social hållbarhet och fickpark;

  Abstract : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för vilka kvaliteter Petriplatsen i Lund och Rundelsparken i Malmö har samt om dessa små offentliga urbana grönytor utgör restorativa miljöer i den täta staden. Metoden som använts var platsanalyser med utgångspunkt i två olika observationstillfällen. READ MORE

 2. 2. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Keywords : affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Abstract : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. READ MORE

 3. 3. Members’ support of a cooperative’s lobbying activities : the case of Sweden’s largest forestry cooperative

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Matilda Helgesson; Ellinor Svensson; [2018]
  Keywords : forestry; cooperative; membership; members; collective action; property rights; vaguely defined property rights; lobbying;

  Abstract : Today there is an increased awareness of the importance of forests, which has caused much political interest in forestry. Therefore, there is a need for forest owner to protect their property rights. READ MORE

 4. 4. Splitleverans av mjölk : en studie om svenska mjölkproducenters incitament till splitleverans

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Matilda Helgesson; Ellinor Svensson; [2016]
  Keywords : kooperativ; lönsamhet; mejeri; mjölkkris; mjölkproducent; splitleverans; transaktionskostnader; transaktionsspecifika tillgångar; variabler; vertikal integration;

  Abstract : Utvecklingen på den europeiska mejerimarknaden har orsakat en ekonomisk kris för de svenska mjölkproducenterna. Krisen är en följd av avskaffandet av mjölkkvoter för den europeiska mjölkproduktionen vilken skapat en obalans mellan produktion och konsumtion av mjölk, där utbudet överstiger efterfrågan. READ MORE