Essays about: "Elsa Bergebo"

Found 2 essays containing the words Elsa Bergebo.

 1. 1. Lekbar, lärbar, hållbar : att utforma ett dialogverktyg för kvalitetsbedömning och utveckling av förskolegårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ruth Boberg; Elsa Bergebo; [2018]
  Keywords : dialog; förskolegård; friyta; planeringsverktyg; barn;

  Abstract : Utomhuslek har visat sig vara viktig för barns utveckling. Men då städerna förtätas återstår allt färre allmänna platser där barn kan vistas på sina egna villkor. Därmed ställs högre krav på skol- och förskolegårdar att fylla barns behov. READ MORE

 2. 2. Borta bra men hemma bäst? : bostadsnära utemiljö ur studenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ruth Boberg; Elsa Bergebo; [2016]
  Keywords : boendemiljö; bostadsgård; Gamla Studentstaden; Lappkärrsberget; studentbostad; utemiljö;

  Abstract : Motivet till vår uppsats föranleddes av att det i dag finns exempel på hur bostads-gårdar helt prioriteras bort för gruppen studenter i stadsplaneringen. Syftet var att studera betydelsen och användningen av den bostadsnära utemiljön för denna grupp. READ MORE