Essays about: "Elsa Kärrman"

Found 2 essays containing the words Elsa Kärrman.

 1. 1. Immunohistochemistry of the androgen receptor and the follicular count in rat ovaries after exposure to low-dose Bisphenol A

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elsa Kärrman; [2018]
  Keywords : Bisphenol A; BPA; reproduction; rats; ovaries; follicles; androgen receptor; AR; low-dose; immunohistochemistry;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Orsaker till dräktighetstoxikos hos tackor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elsa Kärrman; [2014]
  Keywords : hyperketos; hyperketonemi; hypoglukemi; insulinresistens; insulinbrist; underutfodring; svält; hyperketosis; hyperketonemia; hypoglycemia; insulin resistance; insulin deficiency; undernourishment; starvation;

  Abstract : Dräktighetstoxikos är en metabolisk sjukdom som framför allt drabbar högdräktiga tackor med fler än ett foster. Sjukdomen karakteriseras av flera ämnesomsättningsrubbningar men orsak och patogenes till sjukdomen är fortfarande inte helt känd. READ MORE