Essays about: "Emballage"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word Emballage.

 1. 1. Resource efficient packaging solutions for heat pumps

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Eric Liljedahl; [2022]
  Keywords : Packaging; Heat pumps; Product development; Sustainability; Emballage; värmepumpar; Produktutveckling; Hållbarhet;

  Abstract : This report is done as master thesis for the education mechanical engineering with emphasis on sustainable and innovative product development. The master thesis is done in collaboration with the company CTC which is a part of Enertech AB. The purpose of the project is to develop a new solution to their packaging of heat pumps. READ MORE

 2. 2. Circular Economy : Reuse of packaging

  University essay from KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Author : Ferhat Türk; Roman Zandi; [2019]
  Keywords : Circular economy; sustainability; reusing; packaging economical calculations; Cirkulär ekonomi; hållbarhet; återanvändning; emballage kostnadskalkyl;

  Abstract : This study is about finding methods for reusing of packaging from Elekta's product "Leksell Gamma Knife ICON" with Circular Economy as the focus. There is no process for this today. READ MORE

 3. 3. Analyzing the Inbound Logistics Flow for a Fragile Component at Volvo Buses

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Asanee M. Börjesson; Melanija Isaksson; [2018-07-02]
  Keywords : EOQ; Extensions of the EOQ Model; Optimal logistics flow; Optimal Call Off Volumes;

  Abstract : This thesis investigates the logistics flow for a long and fragile component at Volvo Buses. The focus is placed on six areas of the logistics flow for the component, namely, packaging, emballage, handling at the supplier (loading), transportation, handling at the buyer (unloading) and storage. READ MORE

 4. 4. Value stream mapping at SAAB Aeronautics

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Linda Bergström; Johanna Säreborn; [2017]
  Keywords : Saab Aeronautics; Servistik; materialförsörjning; interntransporter; flödeskartläggning; taktökning; linjeflöde.;

  Abstract : Detta examensarbete handlar om att skapa en flödeskartläggning samt utvärdera materialförsörjningen mellan Saab Aeronautics och deras tredjepartslogistiker Servistik. Servistik försörjer Saabs produktion med material och dylikt med hjälp av det s.k. linjeflödet på vilket transporterna sker. READ MORE

 5. 5. Globaliserad snittblomsproduktion och svensk kyrkogårdsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therése Rydsberg; [2016]
  Keywords : kyrkogårdsförvaltning; miljöcertifiering; snittblommor; rosor; Kenya; miljöetik;

  Abstract : När en blomma klippts från plantan är den ytterst förgänglig. Detta faktum var tidigare avgörande vid val av plats för kommersiell odling av snittblommor, då verksamheten var begränsad till områden nära den konsumerande marknaden. Idag är dock avståndet inte längre av någon betydelse. READ MORE