Essays about: "Emelie Ridderstolpe"

Found 2 essays containing the words Emelie Ridderstolpe.

 1. 1. Park på hög nivå : ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Ridderstolpe; [2017]
  Keywords : bjälklag; gestaltning; gröna tak; takpark;

  Abstract : Världen går mot att bli allt mer urban och det i kombination med dagens förtätningsideal ställer krav på att städer planeras och utformas på ett sådant sätt så att de blir både trivsamma och hållbara. Förtätning framhålls ofta som en hållbar planeringsstrategi, men i den ligger också flera utmaningar och det är av betydelse att förtätningen sker på ett effektivt och eftertänksamt sätt. READ MORE

 2. 2. Att gestalta utifrån Jan Gehls teori och metod : exemplet Fyristorg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Ridderstolpe; [2014]
  Keywords : aktivitet; gestaltning; Jan Gehl; människovänlig; torg;

  Abstract : Att utforma stadens offentliga rum till inbjudande platser där människor vill vistas och kan mötas är en grundpelare i arkitekten Jan Gehls teori. Han har i närmare 50 år arbetat för en stadsplanering som sätter människan i fokus, och menar att ett socialt hållbart samhälle förutsätter människovänliga stadsrum. READ MORE