Essays about: "Emil Lundström"

Found 3 essays containing the words Emil Lundström.

 1. 1. Rotator assembly at Indexator

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Jonathan Lundström; Emil Hörnberg; [2017]
  Keywords : Assembly; Stationary assembly; Paced assembly; Assembly layout; Assembly line balancing; 3D simulation; Assembly process development; Assembly process simulation; Assembly workstations; Assembly work cell; Ergonomics; Manual assembly; Torque measurement; Test bench; Hydraulic motor; Torque transducer; Torque measurement methods;

  Abstract : The thesis is concerning rotator assembly at Indexator. A need to increase production has been seen and it can be done by implementing an optimized assembly process. In addition to the assembly process a new design on workstations and new test equipment is needed.The study resulted into three assembly process proposals. READ MORE

 2. 2. A field study in Kenya of insolation parameters to make water drinkable in the household water treatment unit SOLVATTEN

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Author : Hannah Lundström; Emil Hagström; [2012]
  Keywords : Solvatten; Kenya; Teknisk Fysik; MFS; Solar energy; Water cleaning;

  Abstract : SOLVATTEN is a household water cleaning device that cleans water with solar energy using filtration, pasteurization and UV sterilization. A field study of the necessary amount of solar insolation that is required to make water drinkable has been carried out in Kenya using a new type of indicator developed by Solvatten AB. READ MORE

 3. 3. Investeringskalkyl för AB Karl Hedin : investering av brädscanner på Karbenning sågverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Carl Henrik Ahlbäck ; Emil Lundström ; [2012]
  Keywords : Nuvärdemetod; Annuitetsmetod; Känslighetsanalys; Kalkylränta; Diskontering;

  Abstract : Detta är en rapport om investeringskalkylering inom ett sågverk. För att bäst få insikt i hur investering fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv, har ett praktiskt fall hos AB Karl Hedins sågverk Karbenning kalkylerats. Konkurrensen inom sågverksindustrin är idag stor. READ MORE