Essays about: "Emilia Hedin"

Found 1 essay containing the words Emilia Hedin.

  1. 1. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan

    University essay from SLU/School for Forest Management

    Author : Emilia Hedin; [2020]
    Keywords : djupintervju; flexibelt; ohälsa;

    Abstract : Under 1980-talet började det fokuseras allt mer på arbetsmiljön. Detta innebar en djupare inblick i den psykosociala aspekten av arbetet vilket i sin tur ledde till ökad trivsel, bättre psykisk hälsa och lägre personalomsättning. READ MORE