Essays about: "Emma Appelberg"

Found 2 essays containing the words Emma Appelberg.

 1. 1. Vi ska inte träna på att stå ut : en pilotstudie av fyra hästars beteende och hjärtfrekvens under olika former av hästunderstödda insatser

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emma Appelberg; [2021]
  Keywords : hästassisterad terapi; stress; beteende; hjärtfrekvens;

  Abstract : Att hästar har hjälp människor att må bättre har länge varit känt. Under de senaste årtiondena har hästar mer och mer börjat användas som ett hjälpmedel i terapi. I och med den ökade användningen av hästarna och den hela tiden utvecklande synen på välfärd, uppkommer frågor kring hästens välfärd i dessa terapisammanhang. READ MORE

 2. 2. Riskerar nya djurskyddsreglerna att svenska grisproducenter biter sig i svansen?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Appelberg; [2018]
  Keywords : avvänjning; smågrisar; risker;

  Abstract : Föreskrifterna för grishållning kom i december 2017 att ändras. Syftet med denna litteraturstudie är att reda ut varför en ny föreskrift tillkom och antogs, vad forskningen säger om tidig avvänjning och att återge debatten som följde. READ MORE