Essays about: "Emma Henriksson"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Emma Henriksson.

 1. 1. En fallstudie av The Travelling Transect : att upptäcka en plats i analys och design

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Henriksson; [2019]
  Keywords : The Travelling Transect; transekt-er; Ytterön; platsanalys; efemära aspekter; designprocess;

  Abstract : Platsanalysen är en central och väsentlig del av designprocessen inom landskapsarkitektur för att den är med och skapar förståelsen av en plats såväl som ett landskaps förutsättningar. Designprocessen begränsas ofta av en kort tidsram med få eller inga platsbesök. READ MORE

 2. 2. Subjective Evaluation of Marker-Based and Marker-Less AR for an Exhibition of a Digitally Recreated Swedish Warship

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Author : Lucas Stridbar; Emma Henriksson; [2019]
  Keywords : Augmented Reality; Marker-Less AR; Marker-Based AR; Cultural Heritage; Subjective Evaluation;

  Abstract : Background: In recent years, research in the field of Augmented Reality (AR) in cultural heritage has been rapidly expanding, due to the advancement of technology and availability of cheaper “off the shelf” hardware. It is, amongst other things, being used as a means to increase availability and regain the public’s interest in cultural heritage. READ MORE

 3. 3. Kaninens mag-tarmhälsa och den fysiska aktivitetens inverkan

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Juli Arvidsson; Emma Henriksson; [2018]
  Keywords : kanin; fysiologi; anatomi; gastrointestinala sjukdomar; fysisk aktivitet; inhysing;

  Abstract : Kunskap inhämtad tidigare under utbildningen väckte frågan om en positiv inverkan av fysisk aktivitet både som prevention och behandling av icke infektiösa gastrointestinala störningar hos kanin. Detta eftersom kaniners mag-tarmsystem i mycket liknar hästars, och för hästar är motion en vedertagen behandling vid exempelvis kolik. READ MORE

 4. 4. Urbanisering av flyktingläger : att skapa ett hem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Henriksson; [2016]
  Keywords : UNHCR; urbana värden; emergency Handbook; fysisk planering; identitet; Zaatari; Azraq;

  Abstract : Denna kandidatuppsats är en studie av UNHCR:s (The United Nations High Commissioner for Refugees) riktlinjer för planering och uppbyggnad av flyktingläger, flyktingars möjlighet till att skapa sig ett hem samt fenomenet urbanisering i flyktingläger. Litteraturstudier samt en intervju har gjorts för att försöka besvara hur UNHCR:s riktlinjer svarar mot flyktingars behov av en boplats, hur de skulle kunna utvecklas och vilka värden som finns i urbana miljöer. READ MORE

 5. 5. Students’ acceptance to teacher interventions in the EFL classroom

  University essay from Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Author : Boel Ahlner; Emma Henriksson Thorsén; [2013]
  Keywords : intervention; disruption; disruptive behavior; misbehavior; treatment acceptability; students’ acceptance;

  Abstract : The aim of this paper is to investigate EFL (English as a Foreign Language) students’ acceptance of teacher interventions to disruptive behavior in the classroom. As a method, qualitative research was conducted, including a collection of qualitative and quantitative data through a questionnaire, as well as a qualitative analysis. READ MORE