Essays about: "Emma Kolar"

Found 1 essay containing the words Emma Kolar.

  1. 1. Strategic planning of an anti-poaching project in Sub-Saharan Africa

    University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Author : Greta Josefsson; Beata Klein; Emma Kolar; Rebecca Lewis-Olsson; Linnea Lindström; Andreas Mann; [2016]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE