Essays about: "Emma Lundell"

Found 2 essays containing the words Emma Lundell.

 1. 1. Interactions of the Human Recombinant Proteins JUNO and IZUMO1

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Emma Lundell; [2020]
  Keywords : male infertility; surphace plasmon resonance; protein interactions; gold nanoparticles; protein immobilization; manlig infertilitet; ytplasmonresonans; proteininteraktioner; guldnanopartiklar; proteinimmobilisering;

  Abstract : Det uppskattas att 15% av alla par världen över lider avinfertilitet. Ungefär hälften beror på manlig infertilitet och 40% av dessa fall kan ännu inte förklaras. Därmed är nuvarande metoder för att diagnostisera manlig infertilitet otillräckliga och ytterligare tekniker behövs. READ MORE

 2. 2. Availability vs. Cost Efficiency : A Case Study Taking on an Integrated Approach to Spare Part Distribution in the High-Tech Industry

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Emma Boström; Julia Lundell; [2020]
  Keywords : Spare part management; Inventory; Classification; Demand Forecasting; Distribution Network; Integrated approach; Aftermarket supply; Reservdelshantering; Lager; Klassificering; Efterfrågeprognoser; Distributionsnätverk; Integrerad strategi; Eftermarknadsförsörjning;

  Abstract : Finding the proper balance between availability and cost efficiency is an important concern within spare part management. Spare part suppliers need to respond quickly to customer demand as a stock-out can have severe consequences for both the customer and the supplier. READ MORE