Essays about: "Emma Martinsson"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Emma Martinsson.

 1. 1. Measuring innovation project performance - a holistic study of current practices and implications in Swedish large-sized companies

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Emma Martinsson; Madeleine Hammarstrand; [2021-07-08]
  Keywords : Innovation project performance measurement; Innovation metrics; Innovation projects; Measuring innovation; Innovation measurement challenges;

  Abstract : The field of innovation has gained increased attention in later years. As an enhancement for growth, innovation is of high importance for companies to pursue in order to stay competitive. READ MORE

 2. 2. The confidence for swedish authorities before and during the pandemic Covid-19

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Matilda Arvidsson; Emma Martinsson Schroderus; [2020-07-24]
  Keywords : ;

  Abstract : Trust has a fundamental importance in a society. Confidence for community institutions such as the government, the healthcare system, the police authority, the media and the public health agency is an important part of the functioning of society. READ MORE

 3. 3. Barn i fysisk planering : en undersökning av barnperspektiv och barns perspektiv inom kommunal verksamhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lydia Martinsson; Emma Öhrling; [2018]
  Keywords : barnperspektiv; barns perspektiv; dialog; fysisk planering; kommunal verksamhet;

  Abstract : FN:s barnkonvention belyser barns rätt att höras i frågor som rör deras livsmiljö, trots detta får barn sällan sin röst hörd i planeringsprocesser som gäller den fysiska miljön. Vi planerare försöker i många fall utgå från ett barnperspektiv vid planering av barns utemiljö, vilket innebär att vi försöker se världen utifrån barnets synvinkel. READ MORE

 4. 4. To evaluate fire properties of a facade : - a study on semi natural test methods

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Emma Martinsson; [2018]
  Keywords : Facade; Facades; Test method; Test methods; Fire properties; Hazards; Fire spread; Fasad; Fasader; Testmetod; Testmetoder; Brandegenskaper; Risker; Brandspridning;

  Abstract : Due to an increase in the number of large-scale façade fires around the world the interest in the fire hazards of façades has also increased. The hazards of such fires have been acknowledged since earlier and many different test methods have therefore been developed to enable evaluation of the fire properties of wall assemblies. READ MORE

 5. 5. LEADERSHIP FOR CHANGE : -Action research within a Lean transformation

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Author : Anna Furin; Emma Martinsson; [2015]
  Keywords : Leadership; change; Lean; organisational change; visual planning; feedback; Ledarskap; förändring; Lean; organisationsförändring; visuell planering; feedb;

  Abstract : The purpose of the study has been to investigate how leadership can support organisational change by empowering Project Managers and Team Leaders to encourage organisational change into a Lean/Agile organisation. Lean is a management philosophy based on measuring flow efficiency instead of resource efficiency. READ MORE