Essays about: "Emmy Dieden"

Found 1 essay containing the words Emmy Dieden.

  1. 1. Hur påverkar tillgången på ljus höjdtillväxten hos planterade regnskogsträd i en sekundär regnskog på Borneo?

    University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Author : Emmy Dieden; [2015]
    Keywords : ljus; höjdtillväxt; sekundär regnskog; pionjärarter; klimaxarter; skogsrehabilitering;

    Abstract : Regnskogen på Borneo är en av de artrikaste i världen men till följd av mänsklig aktivitet, såsom avverkning, har dessa ekosystem drabbats hårt. Naturlig återhämtning är svår då dessa störningsdrabbade områden missgynnar arter som tillhör områdets naturliga flora och därför finns det ett behov av aktiv rehabilitering av dessa skogar. READ MORE