Essays about: "Encarsia spp."

Found 1 essay containing the words Encarsia spp..

  1. 1. Effekter av oljor och såpor på parasitsteklarna Encarsia spp. och Aphidius spp.

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Sara Markskog; [2014]
    Keywords : paraffinoljor; vegetabiliska oljor; insektssåpor; emulsioner; Encarsia spp.; Aphidius spp.; letala effekter; subletala effekter; paraffinic oils; vegetative oils; insecticidal soaps; emulsions; lethal effects; sub-lethal effects;

    Abstract : Syftet med detta arbete var att sammanställa information kring letala och subletala effekter av oljor och såpor på parasitsteklarna Encarsia spp. och Aphidius spp. Resultaten baseras främst på vetenskapliga artiklar, men det gjordes även en mindre intervjuundersökning. READ MORE