Essays about: "Ensilage"

Showing result 1 - 5 of 118 essays containing the word Ensilage.

 1. 1. Mjölkras tjurar på bete - fungerar det?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jonas Jans; [2023]
  Keywords : tjurar; stutar; tillväxt; bete; ekonomi; risker;

  Abstract : Idag så är det många mjölkrastjurar som föds upp på stall, vilket upplevs negativt i både miljö och välfärdsperspektiv. I denna litteraturstudie undersöks om det går att föda upp mjölkrastjurar på bete i större omfattning, än vad de görs idag. READ MORE

 2. 2. Vallfoderensilage inverkan på sensorisk och teknologisk kvalité hos griskött

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Malin Hägg; [2023]
  Keywords : fettsyra; Warner-Bratzler shear force; M. longissimus dorsi;

  Abstract : Vallfoder används i dagsläget i ekologisk grisproduktion för att stimulera naturliga behov såsom t.ex. söka efter föda, vilket bidrar till högre välfärd med färre foderrelaterade störningar och stereotypa beteenden hos grisen. READ MORE

 3. 3. Utfodringsrutiner hos privatägda hästar : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Olof Vejmarker; Jennifer Widegren; [2022]
  Keywords : grovfoder; utfodring; foderstat;

  Abstract : In Sweden, there are a large number of horses owned by private people who are not part of business activities, calculated from the Swedish Board of Agriculture's figures of approximately 266,000 horses. In order to take into account the horse's natural needs as a grazing large intestine fermenter, Swedish horse owners need knowledge about feeding and the role of forage in the horse's well-being. READ MORE

 4. 4. Increase of biogas production by incorporating residual streams from agriculture

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Stephanie Fjäll; [2022]
  Keywords : Anaerobic digestion; Agricultural residue; Lignocellulosic biomass; Mechanical pretreatment; Biogas production; Biorefinery; Chemical engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : To expand the biogas production in Region Västra Götaland (RVG), residual streams from the agricultural sector can function as a large-scale supplier of biomass. The production of biogas decreases the dependence of fossil fuels and the digestate that is formed can also be returned to the agricultural sector, creating a closed loop. READ MORE

 5. 5. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Erika Ohlsson; [2022]
  Keywords : köttkvalitet; fettsyrasammansättning; slaktgris; ensilage; vallfoder; proteinfodermedel;

  Abstract : Ensilage är en potentiell proteinkälla till gris då vallens aminosyraprofil passar grisens behov bra. I Sverige är förutsättningarna för vallodling goda och vallen har positiv inverkan på odlingsmarken. Vallen kan även skapa ett mervärde då den har positiva effekter på grisens välfärd samt är lokalt odlad. READ MORE