Essays about: "Equestrian"

Showing result 1 - 5 of 74 essays containing the word Equestrian.

 1. 1. IGF-1 hos häst : analysmetodik och träningseffekter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Segervall; [2020]
  Keywords : equine; häst; IGF-1; träning;

  Abstract : Hästsporten i Sverige är stor och vi är konkurrenskraftiga i internationella tävlingar. En viktig faktor som påverkas av både fysisk aktivitet, energi- och proteintillförsel är insulin growth factor-1 (IGF1) som är ett hormon som bland annat stimulerar ben- och muskeltillväxt. READ MORE

 2. 2. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Agnes Wahlgren Conrad; Åse Persson; [2020]
  Keywords : utfodring; beteende; hästhållning;

  Abstract : A stereotypical behaviour is an unnatural behaviour that is relatively lasting, repetitive and lacks function. Stereotypical behaviour is something that only the domesticated horses develop. The most common behaviours are cribbing, weaving and box walking. READ MORE

 3. 3. Hopp- och dressyrstammade hästars temperament vid unghästtest : en utvärdering av temperamentsprotokoll för svenska varmblodiga ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Maria Larsson; Martina Stenkvist; [2020]
  Keywords : avel; linjär beskrivning; hästens mentalitet;

  Abstract : Evaluation of temperament protocol at SWB’s young horse test Equestrian sport is considered one of the largest sports in Sweden with approximately 500 000 active participants. The three major disciplines are show jumping, dressage and eventing and the Swedish Warmblood is the most common breed. READ MORE

 4. 4. ’’Glädjen är större än rädslan’’ : en kvalitativ studie om ridning och rädsla

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Fanny Kristoffersson; [2020]
  Keywords : ridsport; häst; norm; jargong; stallkultur; instruktör; undervisning; motivation;

  Abstract : This study examined adults’ experiences and perceptions about riding and fear and why they ride despite a feeling of fear. Equestrian sports are the eighth largest sport in Sweden with about half a million practitioners in all ages. READ MORE

 5. 5. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Isabelle Lögdahl; [2020]
  Keywords : behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Abstract : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. READ MORE