Essays about: "Equine businesses"

Found 4 essays containing the words Equine businesses.

 1. 1. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Fanny Blom; Sandra Danielsson; [2019]
  Keywords : värdeskapande; hållbart entreprenörskap; value co-creation; hållbara värden; extrinsic and intrinsic values; egovärde;

  Abstract : Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. READ MORE

 2. 2. Ledarskap inom hästnäringen : skillnader och likheter i olika typer av verksamheter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Isabelle Gothenby; Jacqueline Gissler; [2019]
  Keywords : ledarskap; hästnäring; ridsport; ridskola;

  Abstract : This study analyze leadership within equestrian sports and the leader’s own reflections regarding their role as a leader. Differences and similarities in different types of organizations are also taken in consideration. The fact that it is not known today how the leaders look at their leadership is an important factor and purpose for this study. READ MORE

 3. 3. Resource management : a multiple case study of resource management in Swedish equine boarding businesses

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Julia Andersson; Karolina Gahne; David Gevert; [2018]
  Keywords : Business management; Equine; Equine boarding business; Horse; Resource management;

  Abstract : The resource management in companies defines the competitive advantage and the profile of the products or services. With a better understanding of resource management, the companies may increase their success. A sector that is expanding is the equine sector in Sweden. READ MORE

 4. 4. Rural Development, Equine Businesses in Vaggeryd’s Municipality : Empirical Analysis and Outlook

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Author : Vivianne Cecilia Jennifer Lärkefjord; [2010]
  Keywords : Rural development; Equine businesses; Vaggeryd s municipality; Cluster theory; Horse entrepreneurs; Advanced vocational education.;

  Abstract : Vaggeryd is a rural municipality and wants to develop its rural areas. Therefore Vaggeryd’s municipality wants to become a cluster region within the equus industries and hence become an equine municipality where equestrians can live and run their businesses as well as providing for equine activities and competitions. READ MORE