Essays about: "Equus quagga boehmi"

Found 1 essay containing the words Equus quagga boehmi.

  1. 1. Varför är Grevyzebran men inte Grantzebran utrotningshotad?

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Olivia Rasmusson; [2014]
    Keywords : Grevyzebra; utrotningshotad; stäppzebra; Grantzebra; Equus grevyi; Equus quagga boehmi; Grevy’s zebra; endangered; plains zebra; Grant’s zebra;

    Abstract : Det finns tre arter zebror i världen – stäppzebra, bergszebra och Grevyzebra. Bergszebran och stäppzebran har dessutom en del underarter. Grantzebran är en underart av stäppzebra som lever i östra Afrika, bl.a. READ MORE