Essays about: "Erfarenhet"

Showing result 1 - 5 of 621 essays containing the word Erfarenhet.

 1. 1. Telefontriage inom svensk smådjurssjukvård : en enkätstudie om strategier och standardiserade protokoll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Wikström; [2022]
  Keywords : bedömning; beslutshjälpmedel; djursjukvård; erfarenhet; humanvård; patientsäkerhet; rekommendation; råd; standardisering; stöd; triageprotokoll; utbildning; yrkeskategorier;

  Abstract : Telefontriage är en komplex arbetsuppgift som syftar till att ge patienter vård i rätt tid och att effektivisera flödet på akutmottagningen. Inom humanvården används ofta standardiserade protokoll för telefontriage som ett komplement till personalens egen kunskap och erfarenhet. READ MORE

 2. 2. This is "Tricky"! : A Micro-ethnographic Study of Participation and Inclusion of Integrated Students with Intellectual Development Disorder in Swedish Compulsory Schools

  University essay from Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Author : Pernilla Lindberg; Brittany Westerblom; [2022]
  Keywords : ethnography; inclusion; integration; intellectual development disorder; own experience; participation; participation model; student’s voice; delaktighet; delaktighetsmodellen; egen erfarenhet; elevens röst; etnografi; inkludering; integrering; intellektuell funktionsnedsättning;

  Abstract : The aim of this study is to provide increased knowledge about the experiences of some Swedish students with intellectual development disorder who are enrolled in compulsory school for pupils with learning disabilities and study according to that curriculum but attend school as integrated students. The study examines how these students understand opportunities and experiences of participation and inclusion in their learning environment and social existence based on self-perceived experiences. READ MORE

 3. 3. Innovating the learning process in higher education throughthe integration of theory and practice in partnership with Industry and Students

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Daniel Anderson Mlabwa; Farhang Hajipour; [2022]
  Keywords : VUCA; Work-Integrated Learning; Knowledge-Economy; Learning Innovation; Paradigm Shift; Higher Education; Employability; Experiential Learning; VUCA Prime.;

  Abstract : The VUCA (which stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) conditions have overshadowed the national and global higher education systems, and social and economic systems are increasingly becoming dependent on knowledge and innovations. There is a call for the global higher education systems to attain a new set of quality standards (Waller et al. READ MORE

 4. 4. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Keywords : bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Abstract : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. READ MORE

 5. 5. Evaluation of an Iterative Prototyping Notation for Novice Programming of Full-stack Interactive Applications

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Hasti Mohebali Zadeh; Vlad-Andrei Prodan; [2022]
  Keywords : Interactive; Web application; Iterative; Framework; Novice programmers; Evaluation; Notations; Cognitive Dimensions; Think-aloud; Interaktiv; Webbapplikation; Iterativ; Ramverk; Nya utvecklare; Utvärdering; Beteckningar; Cognitive Dimensions; Think-aloud;

  Abstract : The subject of iterative prototyping with data is still in its infancy and problems arise when people with low programming skills aim to build a full-stack interactive web application on their own. This research attempts to evaluate how providing a framework with predefined notations and data structures can improve this process for novice developers. READ MORE