Essays about: "Eric Asplund"

Found 2 essays containing the words Eric Asplund.

 1. 1. Coastal erosion in the region of Thu Bon River mouth, Vietnam

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Eric Asplund; Hanna Malmström; [2018]
  Keywords : Coastal erosion; Cua Dai Beach; longshore sediment transport; EBED; Cascade; Technology and Engineering;

  Abstract : Coastal erosion has increased worldwide during the last decades, mostly due to human activities. Vietnam is not spared, where many places within the country suffer from beach erosion. This report focuses on the region around Thu Bon river mouth in the central part of Vietnam. READ MORE

 2. 2. Modular Apartments - A flexible wall construction for a connection between two modules

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Eric Asplund; Joakim Kron; [2016]
  Keywords : modulhus; modullägenheter; modullägenhet; moduler; modul; väggkonstruktion för modul; bostadsmoduler; bostadsmodul; flexibel väggkonstruktion.;

  Abstract : Rapporten baseras på den bostadsbrist som råder i Sverige. En alternativ lösning på bostadsbehovet är byggnationer av modullägenheter. Idag byggs det främst mindre modullägenheter riktade till unga vuxna och nyanlända. READ MORE