Essays about: "Erica Karlsson"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Erica Karlsson.

 1. 1. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. The Role of Human Rights and Agroecology at the UN Food Systems Summit : A Study of Food Security Discourse in Global Food Governance

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Author : Erica Karlsson; [2022]
  Keywords : Food Security; UN Food Systems Summit; Human Rights; Agroecology;

  Abstract : The UN Food Systems Summit (UNFSS), held in September 2021, brought great expectations of a sustainable food systems transition in accordance with the UN Sustainable Development Goals (SDGs). It was, however, almost instantly criticised for failing to be transparent, implementing a Human Rights Based Approach (HRBA) and agroecological principles, and for not including the UN Committee of Food Security (CFS). READ MORE

 3. 3. Cross-Cultural Web Design for a Rule Based Marketing Tool

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Annie Önnered; Erica Karlsson; [2019]
  Keywords : cross-cultural design; rule building tool; in-flight marketing; prototype; user behaviour; user centered design; Technology and Engineering;

  Abstract : While flying today the customers will receive static advertisements on the screens placed in front of every seat. Hence, the advertisements do not differ depending on the flight’s duration or personal interests. READ MORE

 4. 4. Marmoreringsstandard på nötkött : nulägesanalys och kartläggning av slakterinäringens perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Erica Karlsson; [2013]
  Keywords : nötkött; marmorering; marmoreringsbedömning; intramuskulärt fett; ätkvalitet; beef; marbling; intra muscular fat; eating quality;

  Abstract : Av det nötkött som produceras i Sverige råder det stor variation ur kvalitetssynpunkt. Konsumenten kan idag inte garanteras ett nötkött med önskade egenskaper vid varje inköpstillfälle, trots att köttet kommer från samma typ av styckningsdetalj. READ MORE

 5. 5. Mörningsprocessen i nötkött och en kartläggning av mörningsmetoder praktiken

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Erica Karlsson; [2011]
  Keywords : nötkött; mörning; mörningsmetoder; Tublin; Hängmörning; Vakuummörning;

  Abstract : Studiens syfte var att genom litteraturstudier undersöka mörningsprocessen i nötkött samt studera hur vakuummörning, hängmörning samt mörning i Tublin mörningspåse påverkar nötköttets ätkvalité. Studien innefattar också intervjuer där syftet med dessa var att kartlägga vilka mörningsmetoder som idag tillämpas hos svenska småskaliga slakterier/ styckningsanläggningar. READ MORE