Essays about: "Erik Björling"

Found 2 essays containing the words Erik Björling.

 1. 1. Professorn 16 : en historisk privatträdgård 1910

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Victoria Andersson; [2015]
  Keywords : trädgårdshistoria; villaträdgård; Erik Hahr; Art-and-craft trädgård;

  Abstract : Arkitekten Erik Hahr blev 1910 anlitad av professor Carl Georg Björling för att rita hans villa med tillhörande trädgård i Professorsstaden i Lund. Arbetet beskriver och analyserar trädgårdens utveckling ur ett samhällshistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv, från uppförandet fram tills idag. READ MORE

 2. 2. An Evaluation of a Maintenance Model : A comparison with theory and results from case studies

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Author : Erik Björling; Anna Hoff; [2002]
  Keywords : CURE; Software Maintenance; Maintenance Models; ISO 9000-3; IEEE Std.1219; Case Study;

  Abstract : This master thesis was performed in cooperation with SchlumbergerSema. During the project we identified several maintenance methodologies and studied the characteristics of both the ISO and IEEE standard. READ MORE