Essays about: "Erik Engström"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Erik Engström.

 1. 1. Evaluating Response Images From Protein Quantification

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Mathias Engström; Erik Olby; [2020]
  Keywords : Deep Learning; Protein Quantification; Gyros; Gyrolab; Automation; Image Processing; Simulation; CNN; DCNN; Image Simulation; Artefact Detection; Image Quality; Machine Learning; Image Classification;

  Abstract : Gyros Protein Technologies develops instruments for automated immunoassays. Fluorescent antibodies are added to samples and excited with a laser. This results in a 16-bit image where the intensity is correlated to concentration of bound antibody. READ MORE

 2. 2. Direct poly(A) RNA nanopore sequencing on the freshwater duck mussel Anodonta anatina following exposure to copper : A pilot study

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Erik Engström; [2019]
  Keywords : mussel; hepatopancreas; nanopore; sequencing; RNA; nucelotide; read;

  Abstract : Aquatic ecotoxicology is the study of toxic chemicals and its effects on aquatic biological systems with the aim of minimising threats to human health and ensure self-sustained ecosystems. Freshwater bivalves are excellent sentinels for use in ecotoxilogical research due to their filter feeding properties, stationary lifestyle and inability to regulate body temperature. READ MORE

 3. 3. Out of sight – out of mind The shipbreaking industry in Chittagong, Bangladesh

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Andreas Ek; Erik Engström Ingelsson; [2015]
  Keywords : Bangladesh; Chittagong; Shipbreaking; risk; environmental problems; environmental justice; Hazardous waste; world system theory;

  Abstract : Shipbreaking industrin i Chittagong, Bangladesh är i huvudsak en fråga om miljöorättvisa på grund av exporten av miljöproblem och risk. Föreliggande examensuppsats syftar till att fylla bristen på kvalitativ forskning kring ämnet. READ MORE

 4. 4. CSR i praktiken : en studie om hur småföretag i Uppsalaområdet arbetar med CSR

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Erik Engström; Johan Hemryd; [2014]
  Keywords : CSR; småföretag; mål; kontroll; hinder; praktiken;

  Abstract : På senare år har ansvarsfullt företagande blivit en allt viktigare del av företagande, där företag måste ta hänsyn till arbetsvillkor och miljöpåverkan i sin verksamhet. Ett begrepp som är starkt kopplat till ansvarsfullt företagande är Corporate Social Responsibilities (CSR). CSR har en lång och varierad historia i litteraturen. READ MORE

 5. 5. Exploring DNA Methylation: A fast approximative Singer-Engström-Schönhuth-Pachter optimization algorithm

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Erik Sjöland; [2011]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE