Essays about: "Erik Hallgren"

Found 3 essays containing the words Erik Hallgren.

 1. 1. Did the Stock Market Care About #MeToo? Stock Market Reactions to Sexual Harassment Allegations During the MeToo Movement: A Corporate Reputation and Firm Valuation Perspective

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Harald Blom; Erik Hallgren; [2019]
  Keywords : MeToo; Corporate Reputation; Corporate Valuation; CEO Misconduct; Event Study;

  Abstract : Gender equality is still one of the most pressing issues of our time. The struggle for gender equality and the fair treatment of women began in earnest during the suffragette movement of the late 19th and early 20th centuries. READ MORE

 2. 2. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Hallgren; [2019]
  Keywords : gröna väggar; gröna tak; gröna korridorer; konnektivitet; konnektivitet; biologisk mångfald; biodiversitet;

  Abstract : Avsikten med det här arbetet är att undersöka om gröna tak och gröna väggar kan fungera som gröna korridorer i urbana miljöer och därmed öka konnektiviteten mellan habitat. Då naturliga habitat förstörs och fragmenteras när våra städer och infrastruktur breder ut sig blir det viktigt att försöka finna nya vägar för att främja den biologiska mångfalden som är under hot. READ MORE

 3. 3. Methane fluxes in lakes at different spatiotemporal scales

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Author : Erik Hallgren; Olle Åman; [2019]
  Keywords : Methane; Variability; Small-lakes; Floating Chamber; Spatial Temporal; Greenhouse gas; Metan; Variabilitet; Sjöar; Spatial; Temporal; Flöden; Växthusgas;

  Abstract : Freshwater bodies such as lakes release the greenhouse gas methane (CH4) into the atmosphere. Global emissions from lakes are estimated to emit more CH4 than oceans, despite that lakes occupies a much smaller global land area. Lakes are therefore significant components for global budgets of CH4. READ MORE