Essays about: "Erik Knutsson"

Found 2 essays containing the words Erik Knutsson.

 1. 1. Investeringskostnader i spannmålsanläggningar : jämförelse av olika nybyggnationer

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Kim Jakobsson; Erik Knutsson; [2019]
  Keywords : spannmålslagring; torkanläggning; investering; lagring; spannmålshantering;

  Abstract : Ett stort steg inom lantbruksbranschen är att bygga för att lagra spannmålen själv, istället för att skicka iväg direkt vid skörd. Detta gör det möjligt att vänta med att sälja sina varor och där av få ett bättre pris, samtidigt som det underlättar själva skördearbetet (Kasten & Dhuyvetter 1999). READ MORE

 2. 2. Development of a Highly Flexible Geometry Station for Versatile Production Systems in Automotive Body Construction : A Station designed for Joining of Body-in-White Assemblies duringan Integration of Electric Vehicles

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Erik Knutsson; [2018]
  Keywords : BiW; Body-in-White; Car body; Automobile Industry; Electric Vehicle EV ; New Product Integration; Flexibility; Changeability; Versatility; Modularity; Flexible Manufacturing System; Sub-assembly; Joining; Self-Piercing Riveting SPR ; Resistance Spot Welding RSW ;

  Abstract : The research in this report seeks to develop a highly flexible geometry station for joining futureBody-in-White (BiW) assemblies. The goal is to eliminate the need for a complete reconstructionof a production line during integration of new car bodies in a contemporary production. READ MORE