Essays about: "Erik Leijonhufvud"

Found 4 essays containing the words Erik Leijonhufvud.

 1. 1. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 2. 2. En jämförelse mellan traditionell skogsbruksplan och Heureka PlanVis med avseende på kassaflöde : en fallstudie för Handelsbanken

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Arén; Erik Leijonhufvud; [2014]
  Keywords : skogsfastighet; skogsbruksplanering; nuvärdesoptimering; kreditanalys; likviditet;

  Abstract : Skogsfastigheters skötselprogram är av stor betydelse när det kommer till ekonomiska aspekter som kassaflöden. Genom att nuvärdesoptimera skogskötseln för fem verkliga fastigheter och jämföra resultatet med en skogsbruksplans ekonomiska utfall har skillnader identifierats. READ MORE

 3. 3. Cursed Exports? Natural Resource Endowment, Trade Policy and the WTO

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Erik Leijonhufvud Ringborg; [2008]
  Keywords : WTO; trade openness; natural resources; Resource curse; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Abstract : This study investigates the relationship between natural resource endowments and openness to trade. With the help of regression analysis the study tests for the impact natural resource endowments may have on the probability of countries to be members of the World Trade Organization (WTO), as well as accounting for a the impact on a country’s more general trade regime. READ MORE

 4. 4. South American Regionalism - Assessing the Impact on Trade

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Erik Leijonhufvud Ringborg; [2006]
  Keywords : Gravity Model; Regional Integration; Mercosur; Andean Community; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Abstract : Abstract This study examines the impact the Andean Community and Mercosur have had on the respective member countries’ trade. Through the use of the gravity model the effects on trade from regional integration in South America are assessed. READ MORE