Essays about: "Erik Lind"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words Erik Lind.

 1. 1. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 2. 2. The Rhythm of Expression : Merleau-Ponty's Phenomenology of Form

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Author : Erik Lind; [2019]
  Keywords : Merleau-Ponty; form; Gestalt; rhythm; phenomenology; expression; perception; cinema; Maldiney;

  Abstract : The intent of this essay is to shed light on the relevance and meaning of the concept of ”form” in Merleau-Ponty’s phenomenology. Drawing on his early texts as well as on the published notes of his first course held at the Collège de France, we argue that the notion of form essentially carries two meanings in the thought of the philosopher. READ MORE

 3. 3. Measurements of partial discharge in insulators

  University essay from

  Author : Elias Johansson; Didrik Olofsson; Philip Lind; Erik Victorin; [2019]
  Keywords : Partial discharge; Substations; PDS100;

  Abstract : Causes and effects of partial discharges (PD) inside electrical high-voltage insulation was studied prior to taking measurements with a PDS100 spectralanalyser during excursions to a number of substations in the Swedish electrical grid.This to develop a working-method and manual for workers to use periodically whileon site to be able to identify components on which maintenance is needed. READ MORE

 4. 4. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2018]
  Keywords : promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. READ MORE

 5. 5. Industrial Symbiosis in Heat Recovery Collaborations between Data Centers and District Heating and Cooling Companies

  University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Author : Jessica Lind; Erik Rundgren; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Tough competition from local heating and cooling solutions fuels the pursuit of new cost efficient heat sources for district energy companies. This master thesis explores the possibilities for a district heating and cooling company to integrate data centers for recovery of residual heat. READ MORE