Essays about: "Erik Peder Olsson"

Found 2 essays containing the words Erik Peder Olsson.

 1. 1. Att föra offentlig dialog om stadens framtida utveckling : en studie av Färgfabrikens projekt Stockholm on the Move

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Erik Peder Olsson; [2013]
  Keywords : Planeringsprocessen; Kommunikativ planering; Medborgardialog; Medborgarinflytande; Samhällsplanering; Infrastrukturplanering;

  Abstract : Stift elsen Färgfabriken har under de senaste åren arbetet med ett projekt kallat Stockholm on the Move. De har samlat stadsbyggnadsaktörer och Stockholms invånare för att diskutera de kommande utmaningarna som stadens infrastrukturutveckling står inför. READ MORE

 2. 2. Lokaldemokrati genom urban odling : en outnyttjad resurs för stadsplaneringen?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Erik Peder Olsson; [2011]
  Keywords : urban odling; lokaldemokrati; stadsplanering; hållbar utveckling; resurs; Uppsala; offentliga rum; medborgardeltagande; dialog;

  Abstract : En ännu förbisedd och relativt oetablerad aktör i Sveriges offentliga rum är deurbana odlingsinitiativen. Den av stadsinvånarna initierade odlingen utforskarhållbara handlingsmönster, och skapar en plattform där medborgaren tillåts samlasina kunskaper och åsikter om det offentliga rummet. READ MORE