Essays about: "Erik Söderholm"

Found 2 essays containing the words Erik Söderholm.

 1. 1. Lämpliga hybridaspkloner för odling i södra och mellersta Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Söderholm; [2012]
  Keywords : Populus tremula L.; Populus tremuloides Mich. ; urvalsvinst; tillväxt ; överlevnad; klon ; urval; genetic gain; growth; survival; clone; selection;

  Abstract : Hybridasp (Populus x wettsteinii) är en snabbväxande hybrid mellan europeisk asp (Populus tremula L.) och nordamerikansk asp (Populus tremuloides Mich.). Det finns svenskt hybridaspmaterial framtaget för odling i Götaland men inte för övriga delar av Sverige. READ MORE

 2. 2. Potentiella arealer för ökad virkesproduktion i norra Sverige genom skogsodling med Pinus contorta var. latifolia, Larix sukaczewii, Abies lasiocarpa, Populus × wettsteinii och Picea mariana

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Söderholm; Mikael Öhman ; [2010]
  Keywords : Alternativa trädslag; Norrland; Ökad volymtillväxt; Lämpliga områden;

  Abstract : Sweden is a country with few native tree species. According to Govt. 2007/08: 108, exotic tree species may be seen as an opportunity to increase the growth of tree volume in Sweden. Potential areas where explored In this work for cultivation with Pinus contorta var. READ MORE