Essays about: "Erika Bergmark"

Found 2 essays containing the words Erika Bergmark.

 1. 1. Hormonbehandlade mårdhundstikar : en framtida förvaltningsmetod för att förhindra en storskalig etablering av mårdhund i Sverige?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Erika Bergmark; [2015]
  Keywords : mårdhund; Nyctereutes procyonoides; invasiv främmande art; hormonbehandling; sändardjur;

  Abstract : Invasive alien species represents a seriously threat against the global biological diversity. The raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) is an omnivorous carnivore native to the eastern parts of Asia. READ MORE

 2. 2. Tjäderns (Tetrao Urogallus L.) häckningsframgång i det moderna skogsbruket

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erika Bergmark; [2013]
  Keywords : Kalavverkning; Smågnagarpopulationer; Predation; Blåbärsris; Skogsfågel;

  Abstract : I norra Europa började tjädern minska under mitten på 1900-talet när det moderna trakthyggesbruket tog fart. Man har länge ansett att minskningen av tjädern orsakats av storskaliga avverkningar i gammal skog och att gamla lekplatser dog ut. READ MORE