Essays about: "Erika Nylander"

Found 2 essays containing the words Erika Nylander.

 1. 1. Förtroende i skogliga affärsrelationer : skogsägarens förtroende för virkesköparen beroende av skogsägarens avstånd till skogsfastigheten

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Erika Nylander; [2017]
  Keywords : skoglig kompetens; kommunikation; viljan att kundanpassa; lokal anknytning; trygghet;

  Abstract : Den här studien genomfördes i samarbete med SCA Skog AB eftersom att de upplevde ett behov av att förstå hur skogsägare resonerar kring begreppet förtroende i skogliga affärsrelationer. Konkurrensen bland virkesköpande organisationer om skogsägares virke ökar i takt med industriernas ökade efterfrågan på råvara och i och med urbaniseringen och den skiftande skogsägarstrukturen. READ MORE

 2. 2. Lönsamhet vid delautomatisering av kranstyrning på skotare

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Andreasson; Erika Nylander; [2015]
  Keywords : delautomation; skotare; lönsamhet; produktivitet; förarmiljö;

  Abstract : Utmaningen med att öka produktiviteten i skotningsarbetet är inte bristen på bra teknik utan snarare förarens förmåga att utnyttja maskinens fulla kapacitet. Teknikutvecklingen går mot automation av repetitiva arbetsmoment för att minska den mänskliga påverkan. Mycket fokus ligger på delautomatisering av kranarbetet. READ MORE