Essays about: "Essay On Environmental Conservation"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Essay On Environmental Conservation.

 1. 1. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2019]
  Keywords : natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Abstract : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. READ MORE

 2. 2. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Svensson; [2017]
  Keywords : Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Abstract : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. READ MORE

 3. 3. Taxonomisk indelning och bevarande av späckhuggaren

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Isa Persson; [2017]
  Keywords : späckhuggare; orcinus orca; ekotyper; artindelning; bevarandebiologi; taxonomi;

  Abstract : Späckhuggaren är världens största delfin och en av havens toppredator. Trots att späckhuggaren uppvisar specialiseringar med avseende på social sammansättning, val av bytesdjur och ibland har morfologiska olikheter är den idag betraktad som en monotypisk art. READ MORE

 4. 4. Bevarandet av vitryggig hackspett i Sverige : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Johanna Eriksson; [2017]
  Keywords : vitryggig hackspett; bevarande; Sverige; akut hotad art; åtgärdsprogram;

  Abstract : Vitryggig hackspett är rödlistad i Sverige som akut hotad. Under år 2017 är ämnet högaktuellt då det nya åtgärdsprogrammet för arten ska släppas. READ MORE

 5. 5. Riskbeteende hos skogsägare : en studie om faktorer som påverkar skogsägares beslut att försäkra sin skog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Elin Kvennefeldt; Linnea Lindström; [2016]
  Keywords : attityd; beteende; brand; finansiell trygghet; storm;

  Abstract : Skogsägarens riskbeteende har betydelse för hur denne väljer att förvalta sin skog. Risken att drabbas av storm eller brand kan innebära stor ekonomisk förlust. Ett sätt att skydda sig ekonomiskt är att försäkra sin skog. READ MORE