Essays about: "Essay spring"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the words Essay spring.

 1. 1. Artificial Resources : An Artistic Exploration of Material Subjectivity

  University essay from Konstfack/Ädellab

  Author : Tuva Widén; [2020]
  Keywords : : Resources; Instrumentality; Fragility; Vulnerability; Care; Dependence; Empathy; Nature; Culture; Body; Subjectivity;

  Abstract : This essay investigates questions concerning the illusion of control and how a change of attitude can counteract an irreversible deterioration of our living environment. The key question is how an artistic practice can help to challenge contemporary attitudes and the assumption that the living planet is an inexhaustible and limitless resource. READ MORE

 2. 2. Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten? : Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik De Vahl; [2020]
  Keywords : lök; allium; kulturarv; schalottenlök; potatislök; trädgårdshistoria;

  Abstract : Denna uppsats gör ett tvärvetenskapligt försök att besvara huruvida sen höstplantering i enlighet med äldre odlingsbeskrivningar påverkar skördenivåer och blominducering hos fem svenska lokalsorter av potatislök, Allium cepa AggregatumGruppen. Uppsatsen frågar hur historiska odlingsmetoder kan bidra till förståelsen av den genetiska spännvidden i det bevarade växtmaterialet och om kunskap om introduktionshistoria och folklig taxonomi kan bidra när bevarandevärden formuleras och utvärderas. READ MORE

 3. 3. Re-think, Re-build, Re-purpose : An investigation in sustainable building processes

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Jeanette Skinnars; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Re-think, Re-build, Re-purpose   How can resource waste in building industry be minimized, and the reuse and recyclability of building materials be maximized?    An UMA 5 Master Thesis report Spring semester, 2020 By Jeanette Skinnars     Abstract   The building industry is a major user of material resources, and a primary producer of waste. This is a result of a linear production process, which led me to question how material resources are handled within the industry. READ MORE

 4. 4. Samspel mellan tillväxt och väderlek hos olika sorter av fodermajs

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2018]
  Keywords : Fodermajs; FAO-tal; väder; majsvärmeenheter; skördedata.;

  Abstract : Fodermajs är en gröda som i Sverige ökat i odlingen sedan början på 2000-talet. En av anledningarna till det är höga skördenivåer av energirik biomassa per hektar. Eftersom majsen är en tropisk växt som härstammar ifrån Mellanamerika är val av sorter som passar i vårt klimat viktigt. READ MORE

 5. 5. Faustin Linyekula : Postcolonial perspective and heterodoxy in dramaturgy

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Author : Marc Antoine Vumilia Muhindo; [2018]
  Keywords : Faustin Linyekula; Postcolonial theatre; Dramaturgy; Congo; French theatre; postcolonial studies; Pierre Bourdieux;

  Abstract :                                          ABSTRACT Bachelor´s thesis in Performance Studies, Stockholm University Spring 2018 Faustin Linyekula: Postcolonial perspective and orthodoxy in dramaturgy Marc-Antoine Vumilia Muhindo  This thesis aims to bring to the fore the means through which artistic postcolonial practices could qualitatively impact the evolution of the performance field in the Western. Research questions include the existence or not of a postcolonial aesthetics. READ MORE