Essays about: "Establishment"

Showing result 1 - 5 of 993 essays containing the word Establishment.

 1. 1. Does the Substance over Form approach implemented as a result of the BEPS package reconciles the Permanent Establishment definition with the existence of economic allegiances?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Author : Moisés Zúñiga Vargas; [2019]
  Keywords : Taxes; Permanent Establishment; economic allegiances; MLI; OECD; BEPS; Model Tax Convention; International taxation; Law and Political Science;

  Abstract : The Permanent Establishment (PE) concept plays a key role in the distribution of taxing rights between States by determining when the profits derived by an entity are taxable in a State other than the State of its residency. This concept, originally, evidenced the existence of sufficient economic allegiances between a non-resident entity and a State to justify taxation therein. READ MORE

 2. 2. A Swedish Presence ”A case study of Swedish companies in Japan”

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Sara Rahiminejad; Nicole Zaborowska; [2019]
  Keywords : Case Study; Contributions to the Multinational Organisation; Establishment; Japan; Market Presence; Swedish Subsidiaries i; Technology and Engineering;

  Abstract : As one of the largest economies in the world, Japan obtains great potential for foreign investors. Nonetheless, the Japanese market has been known to be difficult to penetrate for foreign companies. READ MORE

 3. 3. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 4. 4. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sophia Mourath; [2019]
  Keywords : dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Abstract : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. READ MORE

 5. 5. The outlook for HL7 FHIR profiles in Sweden

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Rebecka Hansson; [2019]
  Keywords : HL7 FHIR; FHIR profiles; National implementation; Interoperability; Health Information Systems; Standards; HL7 FHIR; FHIR-profiler; Nationell implementering; Interoperabilitet; Vårdinformationssystem; Standarder;

  Abstract : The Vision for eHealth infers that Sweden should be best in the world to utilize the opportunities of the digitization by 2025. One of three particularly important areas of action to realize the vision is standardization of e.g. exchange of information. READ MORE